Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19, Học sinh phải nghĩ học trong một thời gian dài, trường MN Thỏ Hồng đã xây dựng video để hướng dẫn ca mẹ chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trong thời gian ở nhà vì dịch bệnh covid-19.

sau đây là video trường thực hiện