Đại hôị chi đoàn là một công tác quan trọng trong năm học mới cho các chi đoàn cơ sở. Nhằm bầu ra ban chấp hành khóa mới, tổng kết và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học mới. Trường MN Thỏ Hồng đã tổ chức Đại hội chi đoàn. Sau đây là một số hình ảnh

 

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội