Đây là hoạt động giao lưu có ý nghĩa nhất với các cháu. Các cháu có thêm bạn mới và có nhiều niềm vui mới. Tham gia hoạt động các cháu rất sôi nổi, vui vẻ và hào hứng.

        Dưới đây là một số hình ảnh của buổi giao lưu thú vị này: