Hội nghị CBCCVC trường MN Thỏ Hông năm học 2020-2021 được tổ chức vào 7h30 phút ngày 16/10/2020

Hội nghị vinh dự được đón tiếp các ban ngành đoàn thể của địa phương, Hội cha mẹ hoc sinh cùg tất cả CBCCVC của nhà trường

Vaf một số hình ảnh trong ngày hội