Để việc phối hợp giáo dục học sinh giữa nhà trường và phụ huynh được nhịp nhàng, hiệu quả, hàng năm, vào đầu năm học, trường MN Thỏ Hồng tổ chức Hội nghị Cha mẹ học sinh năm học 2019-2020. Nhằm thông tin đến phụ huynh những phương hướng, nhiệm vụ năm học mới, đồng thời lắng nghe những ý kiến đóng góp, chia sẻ của quý cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ nên người. 

            Hội nghị được tổ chức tại các lớp, nhằm cho phụ huynh dễ dàng trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về tình hình của con e mình.

            Sau khi trao đổi với giáo viên của từng lớp, các lớp bầu ban đại diện cha mẹ của từng lớp và họp riêng với Ban Giám hiệu nhà trường.

Hiệu trưởng thảo luận với đại diện phụ huynh của từng lớp

Ban đại diện cha mẹ năm học trước đọc báo cáo của Hội

Ban đại diện Họi cha mẹ học sinh của trường

            Buổi hội nghị diễn ra rất nghiêm túc và thành công tốt đẹp./.