Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII. Đảng bộ xã Cam Hiệp Bắc tổ chức Hội Thao Đảng Bộ. Các Đảng viên Chi bộ Trường MN Thỏ Hồng đã tham gia nhiệt tình và sôi nổi sau đây là một số hình ảnh.