Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 ngày 02/12/2019 tại Hội trường Phòng GD&ĐT Cam Lâm tổ chức tổng kết Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện” Bậc học mầm non, năm học 2019-2020.

              Tham dự hội thi gồm có 36 thí sinh là giáo viên đang giảng dạy tại các trường mầm non trong toàn huyện. Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện” là một hoạt động sinh hoạt chuyên môn bổ ích, tạo điều kiện cho giáo viên thể hiện năng lực tự học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi, thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương.

                Trường MN Thỏ Hồng cũng tham gia Hội thi với 2 Cô Trần Phan Hướng Dương và Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy. Hai Cô tham gia tích cực và đạt được loại Giỏi cấp huyện.

              Đây là kết quả của sự nỗ lực cố gắng, không ngừng học hỏi tìm tòi sáng tạo cùng với tinh thần trách nhiệm của các thí sinh tham gia Hội thi. Đó là niềm vinh dự tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao bởi đây sẽ là những hạt nhân cơ bản, tiên phong trong việc thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục nói chung và bậc học mầm non nói riêng, góp phần đưa chất lượng giáo dục huyện nhà ngày càng phát triển./.