Ngày 22/10/2019, trường Mn Thỏ Hồng tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020. Hội thi nhằm tìm kiếm những giáo viên tiêu biểu trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ và nhân rộng điển hình trong toàn ngành.

     Phần thi năng lực

                Phần thi thực hành