Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học và các phong trào thi đua. Trường mầm non Thỏ Hồng đã tổ chức Hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021.

Hội thi diễn ra trong một tuần từ ngày 22/2-26/2/2021

Sau đây là một số hình ảnh về các hoạt động giảng dạy