Ngày tưụ trường là một ngày hết sức ý nghĩa đối với cáic bé mầm non. Đây là thời điểm mà các bé xa rời vòng tay ba mẹ để tiếp cận với một thế giới xung quanh rộng lớn. Tiếp xúc với các bạn và cô giáo, được tham gia nhiều hoạt động mới lạ tại trường mầm non. Sau đây là hình ảnh