Trường MN Thỏ Hồng tổ chức ngoại khóa Ngày vui của Bà và của Mẹ 8-3. Các cháu tham gia rất sôi nổi và vui  vẻ.

     Đồng thời, về phía Ban nữ công của trường cũng có buổi tọa đàm ôn lại ngày kỉ niệm này.