Tết trung thu tết của các em Nhi đồng. Cứ mỗi rằm tháng tám trăng toả khắp trần gian các em lại nô nức xách lồng đèn tung tăng khắp các con đường. Đây là một ngày thật vui và ý nghĩa của các em thiếu nhi. Trường MN Thỏ Hồng đã tổ chức ngày hội cho các em thật vui và đầy ý nghĩa sau đây là một 

số hình ảnh của ngày hội