Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong một năm học qua đã thực hiện, bên cạnh đó cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế tồn tại của năm học trước để đề ra phương án kế hoạch cho năm học mới.

Ngày 12/10/2021 trường MN Thỏ Hồng đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức người lao động Trường MN Thỏ Hồng năm học 2021 -2022. Sau đây là một số hình ảnh