Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn và sâu sắc là nét đẹp trong mỗi cá nhân, gia đình và xã hội  bởi "Mỗi  giọt máu cho đi là mỗi cá nhân đã góp phần mang lại sự sống cho người khác". Để hưởng ứng phong trào này Trường MN Thỏ Hồng kết hợp với Công đoàn cơ sở đã vận động cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường tham gia hiến máu tình nguyện . 

Số đoàn viên tình nguyện tham gia đăng kí 6 đoàn viên. Kết quả có 6 đoàn viên tham gia hiến máu.

Và sau đây là một số hình ảnh