Trải qua bao ngày vất vả tập luyện. Trong tháng 3 các cháu trường MN Thỏ Hồng đã tham gia hội thi ""Hội khỏe măng non" cấp huyện. Với các môn Đồng diễn, tiếp sức, đá bóng. Sau một tuần thi đấu các cháu được giao lưu với trường bạn trong một bầu không khí sôi nổi hào hứng.

Sau đây là một số hình ảnh của hội thi