Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào taoj và tăng cường mối quan hệ khắng khít giữa nhà trường và gia đình trong công tác giáo dục đào tạo. Trường MN Thỏ Hồng đã tổ chức Hội nghị phụ huynh học sinh năm học 2020- 2021 vào ngày 17/9/2020. Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị

 

Hình ảnh Họp phụ huynh cấp lớp

Họp phụ  huynh cấp trường

Hình ảnh ban chấp hành hội cha mẹ học sinh năm học 2020-2021