Để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy tại trường học. Trường MN Thỏ Hồng đã đón tiếp đoàn về kiểm tra PCCC. Sau đây là hình ảnh