Thực hiện công văn số 229/PGDĐT-GDMN ngày 7/5/2021 v/v chỉ đạo hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục trong tình hình hiện nay.

Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường, các cơ sở giáo dục mầm non không dạy học trực tuyến mà cần tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn cha me/ người chăm sóc trẻ em thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà. Đối với trẻ 5 tuổi cần chuẩn bị tốt tâm thế và kỹ năng cần thiết để trẻ chuẩn bị vào lớp một; cung cấp phụ huynh bộ học liệu Bé vào lớp một nhằm hỗ trợ cho trẻ trong thời gian ở nhà.

Bộ phận chuyên môn trường mầm non Thỏ Hồng đã chỉ đaọ cho giáo viên và thực hiện tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về chế độ dinh dưỡng  và những kỷ năng cần thiết cho trẻ vào lớp một qua zalo của các nhóm lớp.

Sau đây video của bài tuyên truyền về dinh dưỡng tăng cường sức đề kháng cho trẻ tại nhà.